Nội dung của cán cân thanh toán quốc tế trong giao dịch kinh tế

0
5823
can can thanh toan quoc te la gi
Cán cân thánh toán quốc tế là gì?

Trong giáo dịch kinh tế, cán cân thanh toán quốc tế có vai trò rất quan trọng. Thực trạng cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam trong những năm qua đã có sự chuyển biến rõ nét.

Cán cân thanh toán quốc tế là gì

can can thanh toan quoc te la gi
Cán cân thánh toán quốc tế là gì?

Cán cân thanh toán quốc tế là gì? Đây là công cụ dùng để ghi chép lại những giao dịch kinh tế tiến hành bởi các cá nhân, doanh nghiệp hay chính phủ của một quốc gia với các quốc gia khác trong một giai đoạn nhất định.

Đối tượng giao dịch bao gồm hàng hóa, dịch vụ, tài sản và một số chuyển khoản. Cán cân thanh toán là một trong các dấu hiệu thể hiện tính ổn định của nền kinh tế – chính trị. Trong những năm qua thực trạng cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam có rất nhiều thay đổi.

Nội dung của cán cân thanh toán quốc tế

Cán cân thanh toán quốc tế bao gồm: tài khoản vãng lai, cán cân vốn và tài chính, lỗi và sai sót, cán cân tổng thể và tài trợ chính thức.

Tài khoản vãng lai

Là công cụ dùng để ghi lại hàng hóa, dịch vụ và các khoản chuyển tiền qua lại bao gồm 4 nhóm nhỏ: thương mại hàng hoá, dịch vụ, yếu tố thu nhập và chuyển tiền thuần. Cụ thể như sau:

– Thương mại hàng hóa hay cán cân thương mại là mỗi công cụ hữu hình, phản ánh các khoản thu chi về xuất nhập khẩu hàng hoá trong một thời kỳ nhất định. Khi thương mại hàng hóa thặng dư thì quốc gia đó đã thu được lợi nhuận từ xuất khẩu nhiều hơn phải chi trả cho nhập khẩu. Ngược lại, cán cân bội chi phản ánh nước đó nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu.

thuong mai hang hoa
Thương mại hàng hóa là công cụ hữu hình

– Dịch vụ là một loại cán cân vô hình, phản ánh các khoản thu chi từ các hoạt động về vận tải, du lịch, bưu chính, cố vấn pháp luật, kỹ thuật, bằng phát minh,… gắn với việc xuất nhập khẩu dịch vụ.

– Yếu tố thu nhập là yếu tố phản ánh các dòng tiền về thu nhập vào và ra, gồm thu nhập của người lao động và các khoản thanh toán từ tiền lãi, cổ tức đến những khoản thu nhập từ đầu tư ở nước ngoài.

– Chuyển tiền đơn phương hay chuyển tiền thuần bao gồm các khoản chuyển giao một chiều không được hoàn lại. Các khoản này được xem như tăng thu nhập nội địa do thu được từ nước ngoài, làm tăng cung ngoại tệ.

 Cán cân vốn và tài chính

Đây là công cụ dùng để phản ánh sự chuyển dịch tư bản của một quốc gia với các nước khác thông qua luồng vốn được đầu tư. Các luồng vốn này bao gồm hai loại: ngắn hạn và dài hạn. Thực trạng cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam cho thấy các luồng vốn tài chính phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố như khoản tiền gửi, tín dụng, FDI, đầu tư và cổ phiếu.

Lỗi và sai sót

Lỗi và sai sót được nảy sinh do sự sai lệch về thống kê, nhầm lẫn, bỏ sót hoặc không thu thập được số liệu từ những khoản thanh toán hoặc hoá đơn quốc tế thực hiện trong thời gian, địa điểm và bằng phương pháp khác nhau. Chính vì vậy, đây là cơ sở để xây dựng, thống kê số liệu của cán cân thanh toán quốc tế.

Cán cân tổng thể

loi va sai sot
Lỗi và sai sót được nảy sinh do sự sai lệch về thống kê

Thông thường, cán cân tổng thể được xác định dựa trên cán cân vãng lai và cán cân vốn nếu công tác thống kê đạt mức chính xác theo công thức như sau:

Cán cân tổng thể = Cán cân vãng lai + Cán cân vốn + Lỗi và sai sót

Trong đó:

+ Nếu kết quả của cán cân thanh toán mang dấu “+” thì nguồn thu ngoại tệ của quốc gia sẽ tăng.

+ Nếu kết quả của cán cân thanh toán mang dấu “−” thì nguồn thu ngoại tệ của quốc gia giảm.

Tài trợ chính thức

Tài trợ chính thức hay còn gọi là cán cân bù đắp chính thức bao gồm dự trữ ngoại hối quốc gia, quan hệ với IMF và các ngân hàng trung ương khác, thay đổi dự trữ của các ngân hàng trung ương khác bằng đồng tiền của quốc gia,… Trong đó dự trữ ngoại hối quốc gia đóng vai trò quyết định trong việc phân tích các khoản mục dự trữ ngoại hối.

Trong giao dịch quốc tế, cán cân thương mại bao gồm nhiều thành phần khác nhau với vai trò và chức năng riêng. Đây cũng là một yếu tố quan trọng góp phần ổn định và phát triển kinh tế trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Xem thêm nhiều bài viết hữu ích tại chuyên mục: Cẩm nang tài chính ngân hàng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here