Hệ số khả năng thanh toán lãi vay của doanh nghiệp

0
21550
can can bang he so kha nang thanh toan lai
Cần cân bằng hệ số thanh toán lãi suất

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay của doanh nghiệp là hệ số cho biết khả năng trả lãi cho các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp.

he so kha nang thanh toan lai vay la gi
Hệ số khả năng thanh toán lãi vay là gì?

Công thức tính hệ số khả năng thanh toán lãi vay là gì?

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay có thể được tính bằng cách chia thu nhập của công ty trước thuế là lãi (EBIT) trong một khoảng thời gian nhất định bởi các khoản thanh toán lãi của công ty trong cùng kỳ.

Tính tỷ lệ chi trả lãi suất bằng công thức sau:

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay = EBIT
Chi phí lãi vay

 

Hoặc

 

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay

 

 

=

Thu nhập ròng (trước các khoản bất thường) + thu nhập cổ phần + Lợi ích tối thiếu trong thu nhập của các công ty con + Tất cả thuế thu nhập + Tổng lãi suất
Tổng lãi suất

 

Ý nghĩa chỉ số khả năng thanh toán lãi vay

Tỷ lệ thanh toán lãi vay đo lường số lần công ty có thể thanh toán khoản lãi hiện tại với thu nhập hiện có của nó.

Nói cách khác thì nó đo lường mức độ an toàn mà công ty phải trả lãi trong một khoảng thời gian nhất định. Khả năng thanh toán của công ty để đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán lãi suất của nó là một khía cạnh của việc thanh toán nợ của công ty.

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay của công ty càng thấp thì chi phí nợ của công ty càng cao. Khi tỷ lệ trả lãi suất của công ty là 1,5 hoặc thấp hơn, khả năng đáp ứng các chi phí lãi vay có thể là một vấn đề lớn.

Tỷ lệ 1,5 thường được coi là một tỷ lệ chấp nhận được ở mức tối thiểu cho một công ty và nếu thấp hơn, bên vay có khả năng từ chối tiếp tục cho công ty bạn vay thêm tiền, bởi vì rủi ro vỡ nợ của công ty lúc này là quá cao.

pha san doanh nghiep
Doanh nghiệp dễ gặp tình trạng phá sản nếu hệ số khả năng thanh toán nợ quá thấp

Hơn nữa, tỷ lệ chi trả lãi suất dưới 1 cho thấy công ty không tạo ra đủ doanh thu để đáp ứng các chi phí lãi vay. Nếu tỷ lệ của một công ty thấp hơn 1, có thể sẽ cần phải chi tiêu một số lượng tiền mặt dự trữ của mình để đáp ứng nhu cầu hoặc phải vay thêm, và đương nhiên khả năng vay thêm được là rất thấp. Không vay thêm được trong vòng 1 tháng, công ty có nguy cơ rơi vào tình trạng phá sản.

Kết luận

can can bang he so kha nang thanh toan lai
Cần cân bằng hệ số thanh toán lãi suất

Nhìn chung thì hệ số khả năng thanh toán lãi vay là một đánh giá rất tốt về sức khỏe tài chính ngắn hạn của công ty.

Trong khi đưa ra các dự báo tương lai bằng cách phân tích lịch sử khả năng thanh toán lãi vay của công ty có thể là một cách tốt để đánh giá một cơ hội đầu tư, rất khó để dự đoán chính xác sức khỏe tài chính dài hạn của công ty với bất kỳ hệ số hay số liệu nào.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here