Học phân tích và thẩm định dự án đầu tư cùng lớp Thạc sĩ kế toán

0
610
Học phân tích và thẩm định dự án đầu tư cùng lớp Thạc sĩ kế toán
Học phân tích và thẩm định dự án đầu tư cùng lớp Thạc sĩ kế toán

Lớp Thạc sĩ Kế toán tuần vừa qua đã cùng nhau tìm hiểu học phần Phân tích và thẩm định dự án đầu tư với sự hướng dẫn của TS. Đặng Hương Giang. Học viên đã thể hiện sự hứng thú, nhiệt tình với buổi học.

Học phân tích và thẩm định dự án đầu tư cùng lớp Thạc sĩ kế toán
               Học phân tích và thẩm định dự án đầu tư cùng lớp Thạc sĩ kế toán

Mục tiêu học phần

  • Trang bị những kiến thức cơ bản về dự án đầu tư và thẩm định dự án
  • Cung cấp các kiến thức về khung phân tích dự án đầu tư
  • Người học hiểu và biết cách xác định dòng tiền (ngân lưu) của dự án
  • Có khả năng phân tích hiệu quả tài chính trong việc xem xét đầu tư;
  • Nắm được phương pháp, kỹ năng chủ yếu và đánh giá lựa chọn dự án đầu tư trên góc độ tài chính.
Môn học được đặt mục tiêu rõ ràng
                                  Môn học được đặt mục tiêu rõ ràng

Nội dung học phần

Học viên lớp Thạc sĩ kế toán dưới sự dẫn dắt của giảng viên chuyên môn đã tìm hiểu 4 chuyên đề của học phần phân tích và thẩm định dự án đầu tư, chi tiết:

Chuyên đề 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

Dự án đầu tư

Khái niệm DAĐT

Đặc trưng của DAĐT

Phân loại DAĐT

Chu kỳ DAĐT

Thẩm định dự án đầu tư

1.2.1. Khái niệm và sự cần thiết của thẩm định dự án

1.2.2. Mục đích, vai trò và yêu cầu của thẩm định dự án đầu tư

1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động thẩm định dự án đầu tư.

1.2.4 Căn cứ thẩm định dự án đầu tư

Chuyên đề 2: HÌNH THÀNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ KHUNG PHÂN TÍCH DỰ ÁN

2.1 Hình thành dự án đầu tư

2.2 Các giai đoạn phân tích dự án

2.3 Phân tích bối cảnh kinh tế – xã hội

2.4 Phân tích sản phẩm, thị trường

2.5 Phân tích yếu tố đầu vào (Phân tích kỹ thuật)

2.6 Phân tích quản lý và nhân lực

2.7 Phân tích tài chính

2.8 Phân tích rủi ro

Chuyên đề 3: PHÂN TÍCH DÒNG TIỀN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

3.1. Lá chắn thuế

3.2 Các quan điểm trong xác định dòng tiền

3.3 Chi phí vốn

3.4 Ví dụ phân tích Dòng tiền dự án

Chuyên đề 4: THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

4.1. Các phương pháp chủ yếu đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư;

4.1.1 NPV

4.1.2 IRR

4.1.3 PBP

4.1.4 PI

4.2. Một số trường hợp đặc biệt trong đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư.

Học viên thể hiện sự quan tâm đến môn học
                              Học viên thể hiện sự quan tâm đến môn học

Học viên được tìm hiểu kiến thức cùng với các bài tập case study chi tiết, đầy đủ. Hi vọng sau buổi học, học viên sẽ hiểu hơn về những cách phân tích dòng tiền dự án cũng như cách thẩm định 1 dự án đầu tư.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here