Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính đơn giản

0
812
Cách lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là công việc rất quan trọng trong hệ thống vận hành của một công ty nhằm mục đích đánh giá chính xác hiệu quả hoạt động của đơn vị sau một thời gian. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính đơn giản mà các bạn có thể tham khảo.

Các bước lập báo cáo tài chính

Cách lập báo cáo tài chính

Bước 1: Sắp xếp

Sắp xếp chứng từ kế toán. Để thực hiện công việc này, kế toán cần phải sắp xếp và tổng hợp các chứng từ theo thứ tự thời gian như tháng hoặc quý để dễ kiểm soát và tổng hợp.

Bước 2: Hạch toán

Hạch toán chi tiết nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Từ các chứng từ kế toán đã được sắp xếp ở bước 1, kế toàn sẽ tiến hành mở sổ ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như: nhập phiếu nhập, phiếu xuất, phiếu thu, phiếu chi, báo cáo, báp nợ,…

Trong quá trình hạch toán này, doanh nghiệp cần tiến hành hoàn thiện các chứng từ hợp lý, hợp lệ, hợp pháp tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thuế.

Cách lập báo cáo tài chính

Bước 3: Phân bổ

Phân bổ các nghiệp vụ phát sinh theo tháng quý như: phân bổ chi phí trả trước, phân bổ khấu khao, phân bổ công cụ dụng cụ,…

Bước 4: Kiểm tra

Soát xét tổng hợp theo từng nhóm tài khoản:

  • Soát xét hàng tồn kho
  • Soát xét công nợ phải thu, phải trả
  • Soát xét các khoản đầu từ
  • Soát xét các khoản chi phí trả trước
  • Soát xét TSCĐ
  • Soát xét doanh thu
  • Soát xét giá vốn
  • Soát xét phi chí quản lý

Bước 5: Tổng hợp

Sauk hi soát xét các nhóm tài khoản, kế toán tiến hành thực hiện các bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí, kết chuyển lãi lỗ đảm bảo các tài khoản đầu 5 đến đầu 9 không có số dư cuối kỳ.

Bước 6: Lập báo cáo tài chính

Lập báo cáo tài chính theo chế độ kế toán hiện hành

Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN

Các báo cáo trên được lập trên phần mềm HTKK của cơ quan thuế yêu cầu bản mới nhất

Sau khi lập xong báo cáo tài chính và các báo cáo quyết toán thì tiếp tục tiến hành kết xuất ra excel để lưu tại máy, kết xuất file XML để nộp cơ quan thuế theo quy trình nộp báo cáo mới nhất áp dụng.

Cách lập báo cáo tài chính

Kết luận, trên đây là các bước lập báo cáo tài chính đơn giản nhất để bạn có thể hình dung công việc, trách nhiệm và nghĩa vụ của một kế toán doanh nghiệp. Mọi bước cần thực hiện một cách nghiêm túc, cẩn thận để trách sai xót trong quá trình báo cáo.

Đọc thêm về: Tài chính doanh nghiệp là gì? Cơ hội và thách thức đặt ra trong ngành này

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here