Một số vấn đề trong môn học Kế toán quản trị – TS Hoàng Bích Ngọc

0
932
Một số vấn đề trong môn học Kế toán quản trị
Một số vấn đề trong môn học Kế toán quản trị

Những tiến bộ về mặt kinh tế trong những năm qua đã làm cho lĩnh vực kế toán quản trị trở thành một trong những vị trí quan trọng trong hệ thống vận hành của mỗi doanh nghiệp. Vậy Kế toán quản trị là gì? Những nội dung trong môn học là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong lớp học của TS. Hoàng Bích Ngọc.

Kế toán quản trị là gì?

Một số vấn đề trong môn học Kế toán quản trị
Hình ảnh của lớp học

Kế toán quản lý là lĩnh vực chuyên môn của kế toán nhằm nắm bắt các vấn đề về thực trạng, đặc biệt thực trạng tài chính của doanh nghiệp; qua đó phục vụ công tác quản trị nội bộ và ra quyết định quản trị. Thông tin của nó đặc biệt quan trọng trong quá trình vận hành của doanh nghiệp, đồng thời phục vụ việc kiểm soát, đánh giá doanh nghiệp đó.

Mục tiêu môn học

Một số vấn đề trong môn học Kế toán quản trị
Hình ảnh của lớp học

– Biết được từng thành phần chi phí, tính toán và tổng hợp chi phí sản xuất, giá thành cho từng loại sản phẩm, từng loại công trình dịch vụ.

– Xây dựng được các khoản dự toán ngân sách cho các mục tiêu hoạt động.

– Kiểm soát thực hiện và giải trình các nguyên nhân chênh lệch giữa chi phí theo dự toán và thực tế.

– Cung cấp các thông tin cần thiết để có các quyết định kinh doanh hợp lý.

Nội dung Kế toán quản trị

Một số vấn đề trong môn học Kế toán quản trị
Hình ảnh của lớp học

Chuyên đề 1: Tổng quan về kế toán quản trị

 • Bản chất và đối của kế toán quản trị
 • Hệ thống kế toán quản trị trong doanh nghiệp
 • Xu hướng phát triển của kế toán quản trị

Tình huống, thảo luận, bài tập:

 • Kế toán quản trị chuỗi giá trị
 • Kế toán quản trị môi trường

Chuyên đề 2: Kế toán quản trị chi phí

 • Các phương pháp kế toán quản trị chi phí truyền thống
 • Các phương pháp kế toán quản trị cho phí hiện đại

Tình huống, thảo luận, bài tập:

 • Phương pháp kế toán quản trị chi phí hoạt động
 • Phương pháp kế toán quản trị chi phí theo chu kỳ sống sản phẩm

Chuyên đề 3: Kế toán quản trị với việc đánh giá thành quả hoạt động

 • Đánh giá thành quả hoạt động tại các trung tâm trách nhiệm
 • Đánh giá thành quả bằng thẻ điểm cân bằng

Chuyên đề 4: Kế toán quản trị cho việc ra quyết định

 • Kế toán quản trị cho việc ra quyết định ngắn hạn
 • Kế toán quản trị cho việc ra quyết định giá bán
 • Kế toán quản trị cho việc ra quyết định dài hạn

Tình huống, thảo luận, bài tập:

 • Các quyết định về giá bán trong doanh nghiệp
 • Lựa chọn phương pháp phân tích thông tin phục vụ cho việc ra quyết định.

Tài liệu tham khảo:

 1. Ray H. Garrison, Eric W.Noreen and Peter C. Brewer (2018), Managerial Accounting, 16 th Eddition, McGraw-Hill Irwin
 2. Collin Drury, Management and cost accounting, 8 th Eddition (2012) , Cengage learning
 3. Anthony A.Atkinson, Reobert S.Kaplan, Ella Mae Matsumura, S.Mark Young (2012), Management Accounting – Information for Decision Making and Strategy Execution, 6 th , Pearson
 4. Ronald W.Hilton (2008), Managerial Accounting – Creating Value in a Dynamic Business Environment, 7 th Edition, McGraw-Hill Irwin
 5. M.N.Arora, cost accounting theory and problems (2000), sultan chand & sons
 6. Prof. V. V. Morajkar, Dr. Suhas Mahajan, Advance cost accounting, (2015),Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University, Nashi
 7. Nguyễn Tấn Bình, Kế toán quản trị, (2003), Nhà xuất bản đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
 8. Phạm Văn Dược, Đặng Kim Cương, Kế toán quản trị và phân tích kinh doanh, Nhà xuất bản thống kê.

Trên đây là nội dung buổi hội thảo về môn học Kế toán quản trị của TS. Hoàng Bích Ngọc. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Hotline: 0918924388

Đọc thêm: Học phân tích và thẩm định dự án đầu tư cùng lớp Thạc sĩ kế toán

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here