Nghiên cứu Khoa học Quản trị nâng cao – PSS. TS. Nguyễn Hữu Tri

0
818
Nghiên cứu Khoa học Quản trị nâng cao - PSS. TS. Nguyễn Hữu Tri
Chuyên đề Khoa học Quản trị - Lớp Thạc sĩ Kế toán Đại học Công nghệ Đông Á

Quản trị là gì? Tìm hiểu về chủ thể và đối tượng quản trị nâng cao cùng các kỹ năng cơ bản về lĩnh vực quản trị nâng cao trong chuyên đề Khoa học Quản lý lớp Kế toán Đại học Công nghệ Đông Á

1.Quản trị là gì?

Nghiên cứu Khoa học Quản trị nâng cao - PSS. TS. Nguyễn Hữu Tri
Chuyên đề Khoa học Quản lý lớp Kế toán Đại học Công nghệ Đông Á

Quản trị là sự tác động của chủ thể quản trị lên đối tượng quản trị. Nhằm đạt mục tiêu hiệu quả. Và thích ứng với không gian và thời gian (môi trường).

Chủ thể quản trị

Một cá nhân, một nhóm người, một tổ chức (được pháp luật thừa nhận, có quyền tổ chức, phối hợp hoạt động của hệ thống, được quyền ra quyết định quản trị).

Được hệ thống trao quyền điều khiển, song phải chịu trách nhiệm trước hệ thống và pháp luật về việc thực thi quyền năng của mình.

Đối tượng quản trị

Cá nhân, tập thể hoặc các lực lượng vật chất khác (chịu sự chỉ đạo, phục tùng các quyết định của chủ thể).

Cũng có quyền (trong quản trị xã hội) kiểm tra, giám sát hoạt động của chủ thể.

Quan hệ giữa chủ thể và khách thể (Quan hệ quản trị xã hội – quan hệ giữa con người và con người)

Đảm bảo cho hệ thống tồn tại bền vững

Mọi người khi kết hợp với nhau để hoạt động thì hiệu quả hơn, nên quan tâm đến hiệu quả thì càng quan tâm đến quản trị.

Hoạt động quản trị là để cùng làm việc vì mục tiêu chung.

Khác với công việc quản trị cụ thể. Khoa học quản trị nghiên cứu tìm ra tính quy luật trong hoạt động quản trị, trong quan hệ quản trị.

2.Quản trị là nghệ thuật, môn khoa học và là một nghề

Nghiên cứu Khoa học Quản trị nâng cao - PSS. TS. Nguyễn Hữu Tri
Chuyên đề Khoa học Quản trị nâng cao – Lớp Thạc sĩ Kế toán Đại học Công nghệ Đông Á
  1. Là khoa học vì nó hoạt động phải tuân thủ các quy luật và tính quy luật.
  2. Là một nghệ thuật thể hiện ở sự vận dụng trong thực tế một cách linh hoạt, sáng tạo.
  3. Là một nghề vì là công việc chuyên môn theo sự phân công lao động xã hội, được đào tạo để hành nghề.

Mọi việc làm trái quy luật đều không thành công (xét về mặt cơ bản, lâu dài). Thực tiễn quản lý rất đa dạng, muôn hình muôn vẻ đối với từng vấn đề, điều kiện cụ thể. Vì vậy, phải linh hoạt, sáng tạo chống máy móc, cứng nhắc, quan liêu.

Quản trị thành công đòi hỏi nhà quản trị phải kết hợp cả 3 mặt: khoa học, nghệ thuật và nghề.

3.Các yếu tố môi trường tác động đến hoạt động quản trị

Đối với doanh nghiệp, yếu tố nào là khách quan:

  1. Chính chị và pháp luật
  2. Nhân lực
  3. Văn hóa
  4. Khoa học, công nghệ
  5. Hội nhập quốc tế và phát triển nền kinh tế tri thức

4.Các kỹ năng cơ bản của nhà quản trị và sự khác nhau cơ bản giữa các kỹ năng đó đói với các cấp quản trị (cao, trung, cơ sở)

Nghiên cứu Khoa học Quản trị nâng cao - PSS. TS. Nguyễn Hữu Tri
Chuyên đề Khoa học Quản trị nâng cao – Lớp Thạc sĩ Kế toán Đại học Công nghệ Đông Á

Nhà quản trị cần có 3 chức năng: chuyên môn kỹ thuật, nhân sự và tư duy nhận thức.

Quản trị cấp cao: càng cần tư duy, nhận thức.

Quản trị cấp thấp: rất cần chuyên môn, kỹ thuật.

Kỹ năng nhân sự: ở cấp quản trị nào cũng cần như nhau.

Kỹ năng nhân sự là quan trọng nhất, đặc biệt là người đứng đầu. Vì người này hội tụ đủ năng lực và quyền lực, có thẩm quyền quyết định, huy động mọi nguồn lực để đạt mục tiêu.

5.Các yếu tố phẩm chất cần có để trở thành nhà quản trị thành công

Có khát vọng mới vượt qua được mọi khó khăn.

Có khát vọng mới quyết tâm rèn luyện năng lực.

Có khát vọng mới nhận biết chớp được thời cơ và biết điều chỉnh khôn khéo công việc quản trị thích hợp.

6.Phân biệt giữa quản trị nhà nước với quản trị của các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp

  Quản trị nhà nước Quản trị doanh nghiệp
Về mục tiêu Xã hội ổn định phát triển “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” Lợi nhuận tối đa
Đối tượng quản lý hành vi của dân, tổ chức Các yếu tố kinh doanh
Phạm vi quản lý Toàn diện xã hội Hành vi kinh doanh nội bộ
Tính chất quan hệ quản lý Sử dụng quyền lực nhà nước Thỏa thuận hợp đồng
Công cụ quản lý Văn bản quy phạm pháp luật Nội quy, quy chế của đơn vị, doanh nghiệp
Phương pháp đặc thù Cưỡng chế hành chính Thưởng phạt vật chất

 

7.Phân tích những căn cứ để hoạch định trong quản trị kinh tế – xã hội hiện nay

Phát triển nền kinh tế tri thức

Vận hành theo cơ chế thị trường

Hội nhập quốc tế xu thế tất yếu

Nền dân chủ xã hội đòi hỏi quản lý thay đổi

Khoa học kỹ thuật tác động mạnh mẽ đổi mới quản trị.

Thông tin trên nằm trong tài liệu Khoa học quản trị nâng cao của PGS. TS. Nguyễn Hữu Tri biên soạn và giảng dạy tại lớp Kế toán Đại học Công nghệ Đông Á.

Đại học Công Nghệ Đông Á

=> Xem thêm: Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Kế Toán 2019 trường Đại học Công Nghệ Đông Á

Mọi thông tin chi tiết về khóa học xin vui lòng liên hệ:

Hotline: 0934 552 189

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here