Phương pháp xây dựng kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp chuẩn CFO

0
807
phuong-phap-lap-ke-hoach-tai-chinh-chuan-cfo2
Xác định nhu cầu tài chính

Lập kế hoạch tài chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng của người làm công tác Tài chính – kế toán. Lập kế hoạch tài chính là nền tảng quan trọng cho mỗi năm tài chính, giúp doanh nghiệp đưa ra những giải pháp quản lý tài chính hiệu quả, đo lường trước các biến động và ứng biến nguồn lực hiệu quả nhất. Xây dựng kế hoạch tài chính tối ưu giúp giám đốc doanh nghiệp ngăn ngừa rủi ro mất tiền và chủ động mọi hoạt động tài chính kinh doanh.

phuong-phap-lap-ke-hoach-tai-chinh-chuan-cfo
Phương pháp xây dựng một kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp chuẩn CFO

Kế hoạch tài chính được hiểu là một bản kế hoạch lập ra dựa trên tình hình sử dụng tài chính và dự kiến của doanh nghiệp để đưa ra kế hoạch trong tương lai. Thông qua kế hoạch tài chính cụ thể, Doanh nghiệp dễ dàng dự tính được các khoản phải sử dụng như mua hàng, thanh toán nợ, đầu tư, trả lương nhân viên,… đảm bảo sự chủ động khi thanh toán, hạn chế các rủi ro đáng tiếc.

Phương pháp xây dựng kế hoạch tài chính chuẩn CFO

  1. Xác định khả năng tài chính của doanh nghiệp

Bản kế hoạch tài chính phải đảm bảo:

  • Dự kiến được báo cáo kết quả tình hình kinh doanh và chính sách lợi nhuận của Doanh nghiệp
  • Dự kiến được nhu cầu tài chính thông qua bảng cân đối kế toán mẫu của Doanh nghiệp
    Kế hoạch dòng tiền của doanh nghiệp
  • Có đầy đủ các biện pháp tổ chức, điều chỉnh đảm bảo dòng tiền doanh nghiệp được sử dụng hiệu quả và phòng tránh rủi ro bất trắc.
phuong-phap-lap-ke-hoach-tai-chinh-chuan-cfo2
Xác định nhu cầu tài chính

Xác định nhu cầu tài chính của doanh nghiệp chính là trả lời những câu hỏi:

  • Mục tiêu đầu tư cho khoản chi phí nào? Đầu tư bao nhiêu tiền?
  • Đầu tư ngắn hạn hay dài hạn?

Khi xác định cho mình những nhu cầu tài chính chính xác, doanh nghiệp sẽ định hướng được nên quản lý dòng tiền ra sao.

2. Xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn hoặc dài hạn

Kế hoạch tài chính bao gồm kế hoạch tài chính ngắn hạn và kế hoạch tài chính dài hạn. Người lập kế hoạch tài chính căn cứ vào khả năng tài chính của doanh nghiệp để xác định lập kế hoạch ngắn hạn hay dài hạn.

  • Kế hoạch tài chính ngắn hạn: Doanh nghiệp nên xây dựng chi tiết theo từng tháng để  dễ dàng quản lý và theo dõi sát sao nhất tình hình tài chính của doanh nghiệp.
  • Kế hoạch tài chính dài hạn: Đây được coi là bản kế hoạch tài chính chiến lược mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần phải có và kiểm soát kỹ lưỡng. Dựa trên báo cáo thu nhập chiếu lệ 3-5 của doanh nghiệp hoặc dựa trên định hướng dài lâu và nguồn vốn của doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch tài chính chiến lược dài hạn cho công ty.

3. Bám sát kế hoạch tài chính

Bất kể là kế hoạch tài chính ngắn hạn hay dài hạn, doanh nghiệp cũng cần theo dõi và giám sát dòng tiền có đang đi đúng theo kế hoạch hay không và trường hợp phát sinh sẽ ứng biến ra sao.

phuong-phap-lap-ke-hoach-tai-chinh-chuan-cfo1
Bám sát kế hoạch tài chính đã đặt ra

>>>Đăng kí khóa học:  Hướng dẫn lập báo cáo tài chính chuẩn CFO

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here