Tìm hiểu học phần Nguyên lý Quản trị Lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

0
200
Tìm hiểu học phần Nguyên lý Quản trị Lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Tìm hiểu học phần Nguyên lý Quản trị Lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Tuần qua, lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh trường Đại học Công nghệ Đông Á đã đi tìm hiểu về học phần môn học Nguyên lý Quản trị với sự hướng dẫn của TS. Đặng Kim Thoa.

Hoạt động triển khai lớp học Thạc sĩ  Quản trị Kinh doanh trường Đại học Công nghệ Đông Á

Tìm hiểu học phần Nguyên lý Quản trị Lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Tìm hiểu học phần Nguyên lý Quản trị Lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Ngày 07/09, tại trường Đại học Công nghệ Đông Á, lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh đã tìm hiểu học phần Nguyên lý Quản trị cùng sự hướng dẫn của Tiến sĩ Đặng Kim Thoa.

Buổi học đã diễn ra rất thành công với tinh thần sôi nổi và nhiệt tình xây dựng bài học của các học viên. Tiến sĩ Đặng Kim Thoa đánh giá cao các ý kiến, chia sẻ của học viên về vấn đề liên quan đến lĩnh vực, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắt trong quá trình giảng dạy đồng thời giúp học viên hiểu dõ bài học hơn.

Mục tiêu môn học Nguyên lý Quản trị

Tìm hiểu học phần Nguyên lý Quản trị Lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Mục tiêu môn học Nguyên lý Quản trị

Môn học Nguyên lý Quản trị trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về các hoạt động cơ bản về công việc quản trị. Học viên sẽ hiểu được các khái niệm và nội dung cơ bản về công việc quản trị, nguồn gốc và nội dung của các lý thuyết quản trị, môi trường kinh doanh, thông tin và quyết định quản trị.

Sau khi hoàn thành học phần Nguyên Lý quản trị này, học viên sẽ nắm dõ được nội dung quản trị và các mảng hoạt động quản trị, hiểu và có khả năng thực hiện công việc của nhà quản trị. Đồng thời có khả năng giải quyết được các tình huống của quản trị.

Nội dung môn học Nguyên lý Quản trị

Tìm hiểu học phần Nguyên lý Quản trị Lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Đại học Công nghệ Đông Á

Chương 1: Đại cương về quản trị và nhà quản trị

 • Khái niệm và vai trò quản trị
 • Các cách tiếp cận về quản trị
 • Các chức năng và lĩnh vực quản trị
 • Nhà quản trị và vai trò của nhà quản trị
 • Kỹ năng quản trị

Chương 2: Các lý thuyết quản trị

 • Các giai đoạn phát triển của khoa học quản trị
 • Các lý thuyết quản trị cổ điển
 • Lý thuyết tâm lý xã hội
 • Lý thuyết quản trị hệ thống
 • Lý thuyết quản trị hệ thống
 • Lý thuyết định lượng
 • Lý thuyết quản trị Nhật Bản

Chương 3: Môi trường kinh doanh

Khái niệm môi trường kinh doanh

Các yếu tố môi trường vĩ mô

 • Môi trường kinh tế
 • Môi trường chính trị
 • Môi trường xã hội
 • Môi trường công nghệ
 • Môi trường tự nhiên

Các yếu tố môi trường ngành

Chương 4: Thông tin và quyết định trong quản trị

 • Thông tin trong quản trị
 • Quá trình thông tin
 • Phân loại thông tin
 • Quyết định quản trị
 • Quá trình ra quyết định
 • Phương pháp ra quyết định

=> Đọc thêm: Đội ngũ giảng viên trường đại học Công Nghệ Đông Á cho ngành Thạc sĩ Quản Trị Kinh doanh

Mọi thông tin về các khóa học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh xin vui lòng liên hệ:

Hotline: 0934 552 189

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here