Trách nhiệm hàng đầu của Giám đốc tài chính (CFO) trong doanh nghiệp

0
1317
trach-nhiem-giam-doc-tai-chinh
Trách nhiệm hàng đầu của Giám đốc tài chính (CFO) trong doanh nghiệp
Giám đốc Tài chính (CFO) phải chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan đến kế toán và tài chính tại doanh nghiệp. CFO là người thiết lập các mục tiêu, chính sách, quy trình, kế hoạch và thực thi các chính sách liên quan đến tài chính – kế toán. Những kế hoạch đó phải đảm bảo cho hệ thống tài chính – kế toán của doanh nghiệp được ổn định. Hãy cùng tìm hiểu những trách nhiệm hàng đầu mà mỗi CFO phải nắm rõ.
trach-nhiem-giam-doc-tai-chinh
Trách nhiệm hàng đầu của Giám đốc tài chính (CFO) trong doanh nghiệp

Trách nhiệm hàng đầu của Giám đốc tài chính (CFO) trong doanh nghiệp

1. Quản trị dòng tiền

Công việc chính của CFO là kiểm soát sự luân chuyển dòng tiền trong doanh nghiệp. Nắm rõ nguồn tiền mặt, kế hoạch sử dụng tiền mặt, duy trì sự ổn định của vốn, chứng từ và những tài liệu có giá trị khác. Trách nhiệm của CFO bao gồm quyền thiết lập các chính sách kế toán và những thủ tục về tín dụng và thu mua, thanh toán hóa đơn và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác.

2. Quản lý công nợ

Sau vấn đề về quản trị dòng tiền, thì việc quản lý tất cả các khoản nợ của công ty là một phần trách nhiệm của CFO. Một doanh nghiệp sẽ có rất nhiều hợp đồng pháp lý, nghĩa vụ theo luật định và thuế. Các khoản nợ có thể tiềm ẩn dưới hình thức dự phòng, hợp đồng thuê, các lợi nhuận từ các điều khoản vay hoặc những kỳ vọng từ hội đồng quản trị.

3. Giám sát hoạt động của các bộ phận khác

Với doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ thì Giám đốc tài chính là người giám sát của Kế toán, Tài chính, Nhân sự và công nghệ thông tin. Với doanh nghiệp có quy mô lớn, trách nhiệm của CFO chỉ có thể gồm trong bộ phận Kế toán và Tài chính. Nhìn chung, CFO thực hiện nhiệm vụ giám sát, hỗ trợ về mảng chức năng kế toán và tài chính của công ty thông qua bảng mô tả công việc, chính sách, thủ tục và các phương pháp kiểm soát theo nghiệp vụ của mình.

4. Xây dựng “mối quan hệ” Tài chính

moi-quan-he
CFO phải tạo lập các mối quan hệ tài chính

CFO là người trực tiếp làm việc với các mối quan hệ Tài chính, vì vậy CFO cần thiết lập và duy trì mối liên hệ mật thiết với ngân hàng đầu tư, nhà phân tích tài chính và cổ đông trong doanh nghiệp cùng với Tổng Giám đốc. CFO phải là người quản lý được các thỏa thuận ngân hàng, thỏa thuận vay vốn và duy trì các nguồn vốn thích hợp. Ngoài ra, CFO còn quản lý những nguồn vốn đầu tư của công ty, đưa ra những mục tiêu đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn.

5. Thực hiện các nghĩa vụ tài chính

CFO phải là người kiểm duyệt, thông qua và thực thi các thỏa thuận liên quan đến các nghĩa vụ tài chính như hợp đồng về nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, tài sản và dịch vụ công nghệ thông tin và những yêu cầu cam kết về nguồn tài chính của doanh nghiệp.

6. Kiểm soát tài chính

CFO chịu trách nhiệm về toàn bộ khía cạnh tài chính của tất cả các giao dịch của doanh nghiệp bao gồm đấu thầu bất động sản, hợp đồng thuê và mua bán. CFO cũng đảm bảo thực hiện hồ sơ tài chính thích hợp, lập báo cáo tài chính, bảo đảm kiểm toán được hoàn thành đúng thời gian và chốt sổ theo luật định.

kiem-soat-chi-phi
CFO thực hiện trách nhiệm kiểm soát tài chính doanh nghiệp

7. Quản lý ngân sách và kiểm soát chi phí

Ngân sách quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp và CFO là người phải chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ ngân sách, thu thập tỷ số tài chính và so sánh hiệu suất kinh doanh thực tế của công ty với ngân sách. Đây là một quá trình kiểm soát tài chính rất quan trọng của CFO.

Khóa học Giám đốc tài chính CFO tại Hệ thống đào tạo trực tuyến smartrain.vn

Nếu bạn mong muốn trở thành một Giám đốc tài chính chuyên nghiệp, hãy đăng kí khóa học trực tuyến Giám đốc tài chính (CFO) ngay hôm nay.

Chương trình cung cấp các kiến thức cơ sở về quản trị tài chính nhằm cải thiện các kỹ năng và kiến thức nghề nghiệp cao cấp cho những người làm trong lĩnh vực tài chính – kế toán. Chương trình đào tạo tập trung vào 04 nội dung chủ yếu của những người làm về tài chính: Kỹ năng phân tích – Quản trị dòng tiền – Quản trị tài chính dự án và Lập kế hoạch tài chính.

Liên hệ đăng kí khóa học ngay: 0934.552.189

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here