Trách nhiệm và chức năng của Kế toán trưởng trong doanh nghiệp

0
98
Chức năng và nhiệm vụ của kế toán trưởng

Kế toán trưởng là vị trí phụ trách tất cả các nhân viên kế toán như kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết. Cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về trách nhiệm và chức năng của kế toán trưởng trong doanh nghiệp.

Trách nhiệm và quyền hạn của kế toán trưởng

Trách nhiệm và quyền hạn của kế toán trưởng

Kế toán trưởng có trách nhiệm:

  • Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán;
  • Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật này;
  • Lập báo cáo tài chính.
  • Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

Chức năng và nhiệm vụ của Kế toán trưởng

Chức năng và nhiệm vụ của kế toán trưởng

Tổ chức công việc kế toán của doanh nghiệp; điều tra, giám sát việc dùng nguồn tài sản, nguồn tài chính, nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

Tổ chức công việc phù hợp với yêu cầu của luật pháp hiện hành, dựa trên cơ cấu, đặc trưng hoạt động buôn bán của doanh nghiệp.

Phụ trách việc lập và trình duyệt kế hoạch công việc, các mẫu tài liệu, giấy tờ thuộc bộ phận kế toán để áp dụng cho việc thể hiện các hoạt động buôn bán của doanh nghiệp; xây dựng việc việc kiểm kê, giám sát các hoạt động buôn bán của doanh nghiệp; dựa vào dõi, giám sát việc phân tích và tổng hợp thông báo nguồn tài chính.

Bảo đảm tiến độ công việc của bộ phận kế toán trong doanh nghiệp cũng như tại các chi nhánh trực thuộc đơn vị.

Tổ chức việc kiểm kê tài sản, dòng tiền cũng như các nguồn tài sản khác có liên quan đến hoạt động buôn bán hoặc quyền lợi của doanh nghiệp.

Đưa ra các kiến nghị, các giải pháp trong việc thu hút nguồn nguồn tài chính cho doanh nghiệp nhằm đảm bảo tính ổn định của ngân sách.

Thực hiện các giao dịch với ngân hàng trong việc vay tín dụng.

Đảm bảo việc tuân thủ các nguyên tắc nguồn tài chính kế toán, nguyên tắc quỹ cũng như các nguyên tắc khác.

Tham gia vào việc lập và ứng dụng các sổ sách kế toán, các bảng biểu dựa trên nguồn kiến thức về công nghệ thông báo.

Tạo điều kiện giúp đỡ, động viên, khuyến khích các nhân viên dưới quyền trong công việc chuyên ngành.

Lãnh đạo, quản lý nhân viên trong bộ phận.

Điều kiện để trở thành kế toán trưởng

Điều kiện để trở thành kế toán trưởng

Có chuyên môn, nghiệp vụ kế toán từ bậc trung cấp trở lên

Thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là hai năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là ba năm  đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán bậc trung cấp

Phải có chứng chỉ của lớp bồi dưỡng kế toán trưởng

Tham khảo thêm: Địa chỉ học Kế toán trưởng tại Hà Nội

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here