Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2018

0
912

Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2018

Căn cứ Thông tư 15/2014/TT-BGD&ĐT, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chê đào tạo trình độ Thạc sĩ;

Trường Đại học Lương Thế Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ như sau.

1. Chỉ tiêu tuyến sinh

1.1. Ngành Quản trị kinh doanh: Chỉ tiêu 100

1.2. Ngành Thú y: Chỉ tiêu 50

2. Điều kiện dự thi

2.1. Điều kiện văn bằng

2.1.1 Ngành Quản trị kinh doanh

  • Thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành QTKD. – Thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học thuộc khối ngành kinh tế ngoài chuyên ngành QTKD cần học bổ sung kiến thức đại học 3 môn: Quản trị tài chính; Quản trị chiến lược; Khoa học quản lý.

• Thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học không thuộc khối ngành kinh tế học bổ sung kiến thức đại học 6 môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị tài chính; Quản trị chiến lược; Khoa học quản lý.

2.1.2. Ngành Thú y

• Thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thú y, Bác sỹ thú y, Dược thú y.

• Thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học thuộc khối ngành Chăn nuôi — Thú y; Chăn nuôi; Cử nhân Ngư y; Y cần học bỗ sung kiến thức đại học 3 môn: Độc chất học; Chuẩn đoán bệnh thú y; Bệnh lý thú y.

• Thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học khối ngành Công nghệ sinh học; Nuôi trồng thủy sản; Quản lý nguôn lợi thủy sản; Dược; Y tế cộng đồng: Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp; Hóa sinh; Tài nguyên rừng (động vật rừng) học bổ sung kiến thức đại học 6 môn: Độc chất học; Chuẩn đoán bênh thú y; Bệnh lý thú y; Dược lý thú y; Vi sinh vật thú y.

2.2. Kinh nghiệm công tác chuyên môn

2.2.1 Ngành Quản trị kinh doanh

• Thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh loại Khá trở lên được dự thi tuyến sinh ngay sau khi tốt nghiệp Đại học.

• Những trường hợp còn lại phải hoàn tất các học phân bỗ sung kiến thức đại học theo yêu cầu trước khi thi tuyến sinh (theo mục 2.1.1) và có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác (đối với khối ngành kinh tế); ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác (đối với khối ngành ngoài khối ngành kinh tế).

2.2.2. Ngành Thú y

  • Thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thú y; Bác sỹ thú y; Dược thú y loại Khá trở lên được dự thi tuyển sinh ngay sau khi tốt nghiệp Đại học.

• Những trường hợp còn lại phải hoàn tật các học phần bổ sung kiến thức đại học theo yêu cầu trước khi thi tuyển sinh (mục 2.1.2) và có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác si với khối ngành Chăn nuôi — Thú y; Chăn nuôi; Cử nhân Ngư y; ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác (đối với khối ngành Công nghệ sinh học; Nuôi trồng thủy sản; Quản lý nguồn lợi thủy sản; Dược; Y tế cộng đồng: Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp; Hóa sinh; Tài nguyên rừng).

2.3. Điều kiện khác

• Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

• Có đủ sức khoẻ để học tập.

3. Chính sách ưu tiên

• Người có thời gian công tác 02 năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hỗ sơ đăng ký dự thị) tại các địa phương được quy định là Khu vực l trong Quy chê tuyên sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

• Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

• Con liệt sĩ.

• Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động.

• Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyên sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành .

• Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất: độc hóa học.

4. Thời gian đào tạo: 18 đến 24 tháng.

5. Thời gian học: vào thứ 7 và chủ nhật.

6. Môn thi và thời gian thi tuyển sinh

6.1. Môn thi

6.1.1. Ngành Quản trị kinh doanh

  • Toán kinh tế.

• Kinh tế học.

• Ngoại ngữ (Tiếng Anh). 6.1.2. Ngành Tú y

• Bệnh truyền nhiễm gia súc.

• Sinh lý động vật.

• Ngoại ngữ (Tiếng Anh).

6.2. Ôn tập và bỗ sung kiến thức: Tháng 10, tháng 11 năm 2018.

6.3. Thời gian thi: Dự kiến 22 & 23/12/2018

7. Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyến

• Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/10/2018 (đối với người phải học bổ sung kiến thức).

• Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 15/12/2018 (đối với người học đúng chuyên ngành).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here